Müügis olevate osaühingute andmed:

OÜ registris alates 08.01.2003
OÜ registris alates 20.03.1998

 

Ostu-müügi vormistamiseks vaja minev info:

ostja andmed
– füüsilise isiku korral:
ees- ja perekonnanimi, isikukood (juhul, kui ei ole – sünnikuupäev), elukoht, isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart) number, osaluse suurus.

– juriidilise isiku korral:
äriühingu nimi, registrikood, asukoht, esindaja andmed (vt eelmine punkt), osaluse suurus.
Reeglina on vaja notarisse kaasa võtta ka pädeva organi (osanikud, nõukogu)otsus asutamise kohta. See kas ja kes peab otsuse vastu võtma sõltub konkreetsest äriühingust.

– uus ärinimi
Juhul, kui soovitakse muuta hetkel registris olevat nime. Peab erinema kasutusel olevatest ärinimedest ja kaubamärkidest. Kontrollimine jääb meie hooleks.

– uute juhatuse liikmete andmed:
ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart) number.
Juhul, kui on rohkem kui üks juhatuse liige, on võimalik määrata esindusõigust (nt üks juhatuse liige esindab äriühingut ainuisikuliselt, ülejäänud ühiselt). Vähemalt pooled juhatuse liikmetest peavad omama elukohta Eesti Vabariigis, mõnes teises Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis. Isik, kelle elukoht ei ole loetletud riigis peab omama elamis- ja tööluba, mille taotlemisel saame Teid aidata.

– kapitali suurus

Ostumüügi protsessi käigus on võimalik ka muuta kapitali suurust.

– sidevahend
Registrile tuleb esitada äriühingu uus sidevahendi number.

põhikiri
Soovitame seaduses ettenähtud miinimumnõuetele vastavat põhikirja. Juhul, kui Teil on erisoovid põhikirja sisu osas või soovite saada vastavat konsultatsiooni, palume anda oma soovidest meile teada.

Osaühingutel on fikseeritud ainult üks tegevusala.

MItmesuguste erinevate kaupade vahendamine (EMTAK kood 5119).

Näidispõhikiri:

Üldine info:

– juhul, kui äriühing ei ole käibemaksukohuslane on võimalik esitada Maksuametisse avaldus ja avalduse esitamise kuupäevast alates on Teie äriühing käibemaksukohuslane;
– valmis osaühingute osakapitali suurus on 2 500 .- eurot;
– äriühingut on võimalik vajadusel broneerida tasudes 50% ettemaksu.
– eesti keelt mitte rääkiva kliendi jaoks tuleb tellida notari juurde tõlk (jääb konsultandi hooleks), kulud tuleb kanda kliendil;
– notari juurde tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument;
– reeglina külastame järgnevaid notaribüroosid:

Mari-Liis Parmas
Tartu mnt 10/ Pääsukese tn 2
10145, III korrus.
Telefon, 666 4351

Tea Türnpuu
Liivi Laos
Maakri 19/21
Tallinn

Triin Sild
Fr.R.Kreutzwaldi tn. 12
Tallinn

Täiendavate küsimuste tekkimisel ärge kahelge ja võtke palun meiega ühendust telefonil 6691 970 või elektronposti teel info@mob.ee
Kirjadele vastame 24 h jooksul.

Kohtumiseni

Urmas Toome