Äriregistrisse kantud andmeid on võimalik muuta.

Selleks, et vormistada registrikande muudatust vajame reeglina alljärgnevaid andmeid:

– muudatust otsustava organi andmed
Vastavalt äriühingu ja muudatuse erisustele võib muudatuste üle otsustav organ erinev olla. Tavaliselt otsustavad äriühingus muudatuste üle osanikud või nõukogu.

– füüsilise isiku korral:
ees- ja perekonnanimi, isikukood (juhul, kui ei ole – sünnikuupäev), elukoht, isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart) number, osaluse suurus.

– juriidilise isiku korral:
äriühingu nimi, registrikood, asukoht, esindaja andmed (vt eelmine punkt), osaluse suurus.

– esindaja andmed:
Registri muudatuste tegemiseks tuleb notari juures avaldusele alla kirjutada. Äriühingu esindajaks on reeglina juhatuse liige.

ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart) number.

–  muudatuse sisu
Palun kirjeldage soovitavat muudatust.

Üldine info:

– dokumentide menetlemiseks kulub kuni 15 kalendri päeva;
– reeglina jõuab notari juurde paar päeva peale andmete meile edastamist;
– juhul, kui notari juurde tuleb klient, kes eesti keelt ei valda tellime talle tõlgi. Kulud jäävad kliendi kanda;
– notari juurde tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument.

Täiendavate küsimuste tekkimisel ärge kahelge ja võtke palun meiega ühendust telefonil 6691 970 või elektronposti teel info@mob.ee

Kohtumiseni