Kõige soodsam viis äriühingu omandamiseks on selle asutamine.

Äriühingute liigid on: täisühing, usaldusühing, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu. Peale äriühingute on võimalik asutada ka sihtasutust ja mittetulundusühingut.

Kõige populaarsemad äriühingud on osaühing ja aktsiaselts, sest nende osanikud ei vastuta isikliku varaga ühingu kohustuste eest.

Osaühingu asutamiseks on vaja järgnevaid andmeid:

asutaja andmed

– füüsilise isiku korral:
ees- ja perekonnanimi, isikukood (juhul, kui puudub – sünnikuupäev), elukoht, isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart) number, osaluse suurus.

– juriidilise isiku korral:
äriühingu nimi, registrikood, asukoht, esindaja andmed (vt eelmine punkt), osaluse suurus.
Reeglina on vaja notarisse kaasa võtta ka pädeva organi (osanikud, nõukogu)otsus asutamise kohta. See kas ja kes peab otsuse vastu võtma sõltub konkreetsest äriühingust.

– asutatava äriühingu ärinimi
Peab erinema kasutusel olevatest ärinimedest ja kaubamärkidest.

– asutatava äriühingu juhatuse liikmete andmed:
ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart) number.
Juhul, kui juhatuse liikmeid on rohkem kui üks, on võimalik määrata esindusõigust (nt üks juhatuse liige esindab äriühingut ainuisikuliselt, ülejäänud ühiselt). Vähemalt pooled juhatuse liikmetest peavad omama elukohta Eesti Vabariigis, mõnes teises Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsis. Isik, kelle elukoht ei ole loetletud riigis peab omama elamis- ja tööluba, mille taotlemisel saame Teid aidata.

– asutatava äriühingu tegvusala
Osadel tegevusaladel tegutsemiseks on vaja taotleda vastavat tegevusluba. Tegevusloa taotlemise vaeva võime enda kanda võtta.

– asutatava äriühingu kapitali suurus
Osaühingu asutamisel on seadusest tulenev miinimumkapitali suurus 2 500.- eurot. Sissemakse võib olla rahaline või mitterahaline. Registrikande tegemiseni on raha on stardikontol “külmutatud”.
Mitterahalise sissemakse korral soovime esemete andmeid (nt otstarve, mark, mudel, hind) ja sissemaksja andmeid. Mitterahalise sissemakse hindamist peab kontrollima audiitor.

– sidevahend
Registrile tuleb esitada asutatava äriühingu sidevahendi number.

– põhikiri
Soovitame seaduses ettenähtud miinimumnõuetele vastavat põhikirja. Juhul, kui Teil on erisoovid põhikirja sisu osas või soovite saada vastavat konsultatsiooni, palume anda oma soovidest meile teada.

Üldine info:

– reeglina jõuab notari juurde paar päeva peale andmete meile edastamist;
– juhul, kui notari juurde tuleb klient, kes eesti keelt ei valda tellime talle tõlgi. Kulud jäävad kliendi kanda.
– reeglina kantakse äriühing registrisse 5 päevaga.

Täiendavate küsimuste tekkimisel ärge kahelge ja võtke palun meiega ühendust telefonil 6691 970 või elektronposti teel info@mob.ee
Kirjadele vastame 24 h jooksul.

Kohtumiseni

Urmas Toome