Äriühingu liiki on võimalik muuta. Ümberkujundamise käigus saavad ümberkujundatava ühingu osanikud või aktsionärid uue ühingu osanikeks või aktsionärideks.

Tulundusühistu ja tulundusühistuks ümberkujundamine ei ole seadusega lubatud.

Osaühingu ümberkujundamiseks kulub minimaalselt 5 kuud.

Andmed, mida vajame dokumentide vormistamiseks:

– ümberkujundatava äriühingu nimi ja registrikood;

– osanike andmed
füüsilise isiku korral:
ees- ja perekonnanimi, isikukood (juhul, kui ei ole – sünnikuupäev), elukoht, isikut tõendava dokumendi (pass, ID kaart) number, osaluse suurus.

juriidilise isiku korral:
äriühingu nimi, registrikood, asukoht, esindaja andmed (vt eelmine punkt), osaluse suurus.

– juhatuse liikme, kes notari juures avaldusele alla kirjutab, andmed:
ees- ja perekonna nimi, isikukood, elukoht, isikut tõendava dokumendi nr.

– äriühingu kapitali suurus peale ümberkujundamist;

vastust järgnevatele küsimustele:
– kas kõik kehtivad töölepingud jäävad kehtima peale ümberkujundamist?
– kas nõukogu liikmete volitused jäävad kehtima (juhul, kui on nõukogu)?
– kas soovite teostada ka muid registrimuudatusi?

Ümberkujundamise käigus on võimalik samade kuludega teha ka muid registrikande muudatusi.

Kõik toimingud, välja arvatud andmete edastamine, jäävad konsultandi hooleks.

Täiendavate küsimuste tekkimisel ärge kahelge ja võtke palun meiega ühendust telefonil 6691 970 või elektron posti teel info@mob.ee
Kirjadele vastame 24 h jooksul.

Kohtumiseni