Äriühingute ühinemist võimaldab seadus teostada kahel viisil:

– üks ühinevatest äriühingutest loetakse lõppenuks ja kustutatakse registrist;
– ühinevad äriühingud asutavad uue äriühingu.Ühinevad ühingud loetakse lõppenuks ja kustutatakse registrist.

Ühinemise korral tekib kindlasti täiendavaid küsimusi seetõttu oleks mõistlik eelnevalt konsulteerida.

Andmed, mida vajame ühinemise vormistamiseks:

kumba ühinemise viisi soovite kasutada?
Juhul, kui soovite täiendavat nõu palun pöörduge meie poole.

– kumb äriühing on ühendatav (kustutatakse registrist), kumb on ühendav?

– kes esindab notari juures ühinemislepingu sõlmimisel, avaldusele allakirjutamisel (nt juh liikmed), tema andmed (ees- ja perekonnanimi, elukoht, isikukood, isikut tõendava dokumendi number) ?

– uute osade/aktsiate asendussuhe peale ühinemist?
– kas ühinemisel muutub kapital?
– kas osad/aktsiad antakse üle peale notariaalsele lepingule alla kirjutamist?
– mis ajast alates üleantud osad/aktsiad annavad õiguse kasumiosale?
– ühinemise tagajärjed ühendatava ühingu töötajatele;

– kas koostatake ühinemisaruanne (aktsiasektsi korral kohustuslik)?
(sisaldab juhatuse liikmete selgitusi ja põhjendusi ühinemise õiguslike ja majanduslike küsimusi puudutavat)

– kas soovite registriandmetes teostada muid muudatusi
(nt uus asukoht, ärinimi, tegevusalad) ?

– kas Teil on eri soove uue põhikirja osas?

Ühinemiskanne registris toimub kuni 6 kuud peale ühinemislepingu sõlmimist.

Täiendavate küsimuste tekkimisel ärge kahelge ja võtke palun meiega ühendust telefonil 6691 970 või elektronposti teel info@mob.ee
Kirjadele vastame 24 h jooksul.

Kohtumiseni