Liikeyhdistyksen edullisin hankintatapa on sen perustaminen.

Liikeyhdistyksien lajit ovat: avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, rajavastuuyhtiö, osakeyhtiö ja osuuskunta. Liikeyhtiöiden ohella voidaan perustaa myös säätiön ja aatteellisen yhdistyksen.

Eniten perustetaan rajavastuuyhtiöitä ja osakeyhtiöitä, koska niiden osakkaat eivät vastaa omaisuudellaan yhtiön velvollisuuksista.

Rajavastuuyhtiön perustamiseen tarvitaan seuraavia tietoja:

perustajan tiedot

– luonnollisen henkilön tapauksessa:
etu- ja sukunimi, henkilötunnus (jos ei ole – syntymäaika), kotiosoite, henkilöllisyystodistuksen (passi, henkilökortti) numero, osuuden määrä.

– juridisen henkilön tapauksessa:
liikeyhdistyksen nimi, rekisteritunnus, kotipaikka, edustajan tiedot (katso edellinen kohta), osuuden määrä.

Sääntönä on, että notaarille on otettava mukaan myös pätevän elimen (osakkaat, hallintoneuvosto) perustamispäätös.
Tarvitaanko ja kenen päätöstä tarvitaan, riippuu liikeyhdistyksen muodosta.

perustettavan liikeyhdistyksen liikenimi

Pitäisi erottua käytössä olevista liikenimistä ja tavaramerkeistä.

perustettavan liikeyhdistyksen hallituksen jäsenten tiedot:

etu- ja sukunimi, henkilötunnus, kotiosoite, henkilöllisyystodistuksen (passi, henkilökortti) numero.
Jos hallintoneuvostossa on enemmän kuin yksi jäsen, on mahdollista myöntää edustusoikeutta  (esim. yksi hallituksen jäsen edustaa yhtiötä yksin, muut yhdessä).
Vähintään puolella hallituksen jäsenistä on oltava oleskelupaikka Viro,  Eurooppalainen Talousalue tai Sveitsi.
Toisella kansalaisella on oltava oleskelu- ja työlupa, jonka anomisen asioissa saamme auttaa.

perustettavan liikeyhdistyksen toimiala

Osalla toimialoilla tarvitaan vastaavaa toimilupaa. Toimiluvan anomisen voimme ottaa tehtäväksemme.

perustettavan liikeyhdistyksen osapääoman määrä

Rajavastuuyhtiötä perustettaessa on lain mukainen vähimmäispääoman määrä 2 500,- eur. Panos voi olla joko rahallinen tai aineellinen.

Rekisterimerkintään saakka on tämä raha starttitilillä “jäädytettynä”.

Aineellisen pääomamaksun tapauksessa haluamme tietää esineen tietoja (esim. käyttötarkoitus, merkki, malli, hinta) sekä maksajan tietoja. Aineellisen panoksen arviointia tarkastaa auditoija.

yhteydenpitoväline

Rekisteriin on ilmoitettava perustettavan liikeyhdistyksen yhteydenpitovälineen numero.

yhtiösäännöt